Adatvédelem és irányelvek

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(Érvényes: 2018.05.10-től visszavonásig)

A Valore Basis Kft. jelen nyilatkozatában ismerteti, hogy milyen intézkedésekkel segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, ezen belül az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR).

Cégünk a hatályos adatkezelési rendeleteknek megfelelően vállalja és kötelezi magát a következőkre:

 • Csak olyan személyes adatokat tárolunk, amelyek a cégbíróságon bejegyzett tevékenységeinknek megfelelnek, és azokat csakis ezen célokból(adatkezelés célja), és megfelelő tájékoztatással használjuk fel.
 • Harmadik félnek csak az érintett személy belegyezésével adjuk tovább, illetve ennek tényét vele közöljük, valamint a harmadik felet meg is nevezzük.
  Az általunk birtokolt adatokat az előbbieken túl semmilyen formában nem tesszük nyilvánossá. 
 • Minden technikai, szervezési és szabályozási intézkedést meghozunk, amelyek a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságát garantálják, illetve azok jogosulatlan felhasználását megakadályozzák. Kötelezettséget vállalunk továbbá, hogy harmadik felet, akiknek az adatokat – az érintett személy beleegyezését követően – átadjuk, hasonló kötelezettségek teljesítésére szólítjuk fel, velük titoktartási kötelezettséggel működünk együtt.
 • Bármilyen releváns adat tárolását az érintett személy kérésére azonnal megszüntetjük, módosítjuk, vagy információt szolgáltatunk az adatokról és azok tárolásáról. Az érintett személy élhet minden – törvény által meghatározott jogával mint pl. adatok törlése, hozzáférés a tárolt személyes adataihoz, helyesbítés és módosítás kérése, tájékoztatáshoz való jog.
 • Az általunk tárolt önéletrajzokat mindaddig megőrizzük, amíg azokra jogszabályi okból vagy az adatkezelés célja miatt szükség van. Egy adott önéletrajzot legfeljebb 2 évig tárolunk. Tekintettel a közvetítés sokféle módozatára, és a Pályázókkal történő rendszeres kapcsolatra, ez az idő abban az esetben változhat, ha a Pályázó írásban jelzi abbéli igényét, hogy az újabb szakmai lehetőségekről tájékoztassuk.
 • Ügyfeleink/Pályázóink kérhetik, hogy a szolgáltatásnyújtás befejezésekor a Valore Basis Kft. juttassa vissza vagy semmisítse meg az általa tárolt adatokat, kivéve ha szerződés vagy jogszabály kötelezi az adatmegőrzésre.
 • Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolásáért és védelméért - mind műszaki, mind szervezeti szinten. Abban a valószínűtlen esetben, ha a rendszereinkben tárolt személyes adatokhoz valaki illetéktelenül hozzáfér, a Valore Basis Kft. a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles értesíteni az érintetteket. A GDPR-rendelettel és a helyi törvényekkel összhangban a Valore Basis Kft. együttműködik ügyfeleivel abban, hogy a szabálysértésről értesítsék a hatóságokat és az előírásoktól függően az érintett személyeket. A Valore Basis Kft. megteszi a tőle észszerűen elvárható erőfeszítéseket a biztonsági probléma okának megállapítására és orvoslására.
 • Amennyiben a Valore Basis Kft. alvállalkozót alkalmaz tevékenysége során, úgy az alvállalkozót szerződésben kötelezi a Valore Basis Kft. hatályos adatvédelmi szabályainak elfogadására és betartására.
 • Adattovábbítás kizárólag az Európai Unió tagországain belül történhet, de az adatok elsődleges felhasználási helye: Magyarországon belül.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az adatvédelmi törvény rendelkezik.
 • Cégünk minden alkalmazottja, és esetleges beszállítója rendszeres oktatásban részesül az aktuális adatkezelési és adatvédelmi törvények ismeretével és azok betartásával kapcsolatban.
 • A GDPR rendelkezéseivel összhangban a Valore Basis Kft. nyilvántartást vezet az általa kezelt személyes adatok kategóriáiról.
 • Illetékes hatóság jogorvoslati, információkezelési témákban:
  • posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL: http://naih.hu
 • Bármilyen – az adatok kezelésével, illetve felhasználásával kapcsolatos kérdés/igény esetén kérjük, lépj kapcsolatba velünk az info@valorebasis.hue-mail címen, és legjobb tudásunknak és szándékunknak megfelelően intézkedni fogunk – a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

NAIH140893/2018; NAIH140894/2018; NAIH140895/2018; NAIH140896/2018